Bagage walsStation 's-Hertogenbosch

Het stationsgebouw van ‘s-Hertogenbosch beschikt aan de centrumzijde over een glazen gevel: een groot glas- en lichtkunstwerk van Titia Ex. Het glasappliqué bevat elf figuren in neonverlichting. Het is getiteld Bagage wals. Het 22 meter brede kunstwerk markeert de stationsentree. Reizigers zien het semi-transparante werk vanaf de passerelle en de roltrappen. Omdat de stationshal en de achterliggende reizigerspassage dag en nacht geopend zijn, maakte Ex een kunstwerk dat zowel bij licht als bij donker beleefbaar is. Overdag zijn vooral de glasfiguren en -vlakken te zien.
Het glasappliqué bestaat uit een blauwe heuvel en een oranje hemel. Samen kleuren zij vanuit het station het uitzicht op de stad. ’s Avonds lichten elf blauwe neonfiguren beurtelings op. Een ellips verbindt de figuren als in een nog onbekende dierenriem. Het getal elf verwijst mogelijk naar het gekkengetal en het carnaval van Den Bosch. De figuren dragen hoeden of kappen in de vorm van dierenhoofden. Zo zien we een tweekoppige adelaar, een gewei, kruisjes en een narrenhoed. Sommige figuren lijken uit het werk van Jeroen Bosch te zijn gestapt. Alle figuren dragen gekleurde gevormde bagagestukken met zich mee. De abstracte vormen, uitgevoerd in verschillende kleuren neon, staan symbool voor de reis door het leven. Hiermee schept Titia Ex een eigen mythologische wereld rond het reizen: van aankomst en vertrek en het verlangen naar ‘het vreemde’ tot de heimwee naar huis.

Het station van ’s-Hertogenbosch speelt een belangrijke rol tijdens de carnavalsvieringen in de stad. Traditiegetrouw komt de vorst van het carnaval niet uit de stad zelf. Hij arriveert elk jaar op de zondag voor carnaval om 11:11 uur per trein op station ’s-Hertogenbosch. Diverse kunstwerken refereren aan het station als een van de centra van het Bossche carnavalsfeest.

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van NS, als onderdeel van de stationsbouw (gereed 1998).

Titia Ex

Titia Ex (1959) genoot haar opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam. Ze was artist in residence op de Musashino Art Universiteit in Tokio. Aanvankelijk maakte Ex videokunst; tegenwoordig voornamelijk monumentale lichtinstallaties. Het werk The flower of the universe markeert haar doorbraak. Deze interactieve installatie in bloemvorm reageert op de kleuren van de omgeving of het publiek eromheen. In de publieke ruimte is haar werk te zien op de woonboulevard van Apeldoorn (Stoelendans, 1994), bij de Sint Willibrordkerk in Utrecht (Halo, 2010) en in de Hondsrugtunnel van Emmen (Dolmen Light uit 2014: een 235 meter lang lichtkunstwerk). Met het werk in Emmen won ze diverse prijzen. Titia Ex neemt met haar werk regelmatig deel aan lichtfestivals. 

Bronnen

www.titiaex.nl, geraadpleegd op 27 augustus 2018.
www.cultuurenco.nl, geraadpleegd op 27 augustus 2018.
A. den Boer en J. Klink, Glaskunst in Nederlandse stations, Spoorbeeldessay, 2014.