Antje van de statieStation Weert

Voor het station van Weert staat het bronzen beeld van Anna Maria Hendrikx (1877-1936), beter bekend als Antje van de statie. Ze draagt een schort en op haar linkerarm rust een enorme stapel vlaaien. Antje werkte van 1897 tot 1926 als verkoopster op het station, of zoals ze in Weert zeggen: ‘De statie’.
In 1911 werd ze eigenaar van de stationsrestauratie in het oude stationsgebouw. In 1914 trouwde ze met een ondermachinist die drie jaar later overleed. Totdat ze in 1926 hertrouwde beheerde ze de stationsrestauratie. Antje wordt herinnerd als de bedenker van de Weerter vlaaitjes: handzame gebakjes die ze op het perron aan treinreizigers verkocht.

Het beeld van Antje is opgericht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bakkersbond St. Lucia in 1989. Het is een eerbetoon aan de uitvindster van het lokale vlaaitje.

Dolf Wong Lun Hing

De beeldhouwer is Dolf Wong Lun Hing (1921-2017). Wong Lun Hing studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hier kreeg hij onder andere les van beeldhouwer en tekenaar Jan Bronner. Na zijn afstuderen kreeg hij opdracht voor de Jubileumfontein in Roermond (1948). Zijn werk is sterk figuratief van aard.

Bronnen

M. Bemelmans, 'Echte Weerter vlaaien!', Trouw, 18 februari 1995.
www.antjevandestatie.eu, geraadpleegd op 7 maart 2018.