AlliantiewapenStation Amsterdam Centraal

Boven de koetsingang van het koninklijk paviljoen is het alliantiewapen aangebracht van Willem III en zijn gemalin Emma. Het bevat twee standaards en twee wapenschilden: links Van Oranje-Nassau (de leeuw) en rechts Waldeck-Pyrmont (een achtpuntige ster). Eronder is een banderol gehakt met de wapenspreuk “Je maintiendrai”.

Het geheel wordt gepresenteerd door twee leeuwen en geflankeerd door twee zuilen die het fronton dragen: links een atlant (een mansfiguur) en rechts een kariatide (een vrouwfiguur). De atlant staat voor Gezag en de kariatide voor Zachtmoedigheid.

De atlant en kariatide zijn in gipsmodel gemaakt door de Leuvense beeldhouwer Jean-Francois Vermeylen (1857-1922), naar een schets van Cuypers. Ze werden uit steen gehakt door Martin van Langendonck (1857-?).